ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีเอ กราฟฟิค
9/113 หมู่ 3 ถนนนาคนิวาส แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร. 02-542-3739 แฟกซ์ 02-542-3738 E-mail : info@stagraphic.com